0 Vergelijken

Paramunisatie van pasgeboren kalveren met Immulon

Kühn, T.

Het in 2000 gepubliceerde onderzoek van Kühn naar de paramunisatie van pasgeboren kalveren met Immulon liet zien dat behandeling met Immulon de ernst van broncho-pneumonie en diarree bij de pasgeboren kalveren significant verminderde. Zie voor het gehele onderzoek de publicatie in het ''Grosstierpraxis'', neem contact op met het VETstyle-team via vetstyle@eurostyle.nl of download het achtergrondinformatie pakket op de productpagina van Immulon Injectie of Immulon Oraal

Korte samenvatting

In een veldproef met 238 kalveren liet Kühn zien dat behandeling met Immulon de ernst van broncho-pneumonie en diarree bij pasgeboren kalveren significant verminderde. Het aantal klinische symptomen was significant lager in de met Immulon behandelde groep vergeleken met de controle groep. Het aantal ‘ziektedagen’ werd bijna gehalveerd (8,4 vs. 4,5) en ook het aantal additionele behandelingen (2,9 vs. 1,6). Daarnaast toonde Kühn in in vitro onderzoek verder aan dat het bloed van de met Immulon behandelde kalveren een significant hogere bactericide werking had tegen E-coli.

Immulon Injectie
Immulon Injectie

Oplossing voor injectie voor rund, paard, varken, schaap, geit

  • 0 dagen wachttijd op melk en vlees
Lees meer
Lees meer
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief